Niesamowite korzyści płynące z wielojęzyczności
IWONA SMÓLZamieszczono: 2023-02-25 14:24:46
(Aktualizacja: 2023-05-08 10:42:22)
Dwujęzyczność
Jestem pewna, że każdy rodzic wychowujący swoje dziecko dwujęzycznie świetnie zdaje sobie sprawę z wszystkich korzyści jakie z tego płyną. Aby zachęcić większą ilość rodziców do otaczania dzieci językami od najmłodszych lat przedstawiam sześć grup tematycznych różnych korzyści wielojęzyczności.

Uczę języka polskiego dorosłych obcokrajowców oraz dzieci wielojęzyczne. Przede wszystkim jednak jestem mamą czwórki dzieci, która z tematem bilingwalnego wychowania zmaga się nie tylko zawodowo, ale również na co dzień w domu z własnymi dziećmi. 

Problemy dwujęzyczności są mi bardzo bliskie, staram się pomagać dzieciom i ich rodzicom w zafascynowaniu się polskością. Wiem jak trudno ocalić za granicą język ojczysty i jak silną trzeba mieć motywację, aby osiągnąć pełną wielojęzyczność. Korzyści są jednak bezcenne! Zebrałam je w kilku punktach! 
 
 
KORZYŚCI INTELEKTUALNE

- nieustanny trening mózgu u osób dwujęzycznych opóźnia nawet o cztery lata objawy demencji albo chorobę Alzheimera

- lepsza pamięć

- bogate słownictwo

- łatwość i szybkość w zdobywaniu wiedzy

- większa elastyczność umysłu

- kreatywność

- bogata wyobraźnia

 
KORZYŚCI EMOCJONALNE
 
- silna więź łącząca dziecko z rodzicem, który mówi w swoim ojczystym języku i wymyśla różne kreatywne sposoby, aby przekazać go dzieciom
- lepsze możliwości budowania autorytetu rodzica
- możliwość bliskich kontaktów z rodziną w Polsce co wzmacnia poczucie wartości, przynależności i buduje tożsamość dziecka
- więź z tradycją i folklorem ojczystym
- dostęp do dziedzictwa kulturowego ojczyzny rodziców co poszerza możliwości poznawcze
- dzieci współuczestniczące w dwóch kulturach mają bardzo bogatą osobowoś
 
KORZYŚCI JĘZYKOWE
 
- świadomość metajęzykowa – większa świadomość języka, małe dzieci potrafią uświadamiać sobie abstrakcyjne związki językowe (litery, głoski, sylaby)
- duża wyobraźnia językowa
- łatwość w nauce kolejnych języków
- biegłość w wyłapywaniu kontekstów między językami, możliwości porównawcze
 
 
KORZYŚCI KULTUROWE
dzieci wielojęzyczne wykazują:
 
-większą otwartość na poznawanie świata
- ciekawość innych kultur, społeczeństw
- chęć podejmowania nowych wyzwań
- potrzebę rozwoju, poszukiwanie w sobie nowych pasji np. podróżami
 
KORZYŚCI PRAKTYCZNE
 
- lepsze możliwości zarobkowe
- więcej możliwości wybrania atrakcyjniejszego kierunku studiów, a potem zawodu
- istnienie możliwości powrotu do ojczyzny rodziców, podjęcia studiów w ojczystym języku
- możliwość pracy w instytucjach międzynarodowych
 
KORZYŚCI SPOŁECZNE
osoby dwujęzyczne:
 
- lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych
- szybciej rozwiązują problemy
- potrafią zauważać dużo możliwych rozwiązań określonego problemu
- wykazują lepsze rozumienie toku myślenia innych ludzi
- częściej odczuwają empatię
- mają łatwość nawiązywania nowych znajomości
- są zaangażowane w relacjach międzyludzkich
- odznaczają się odwagą w podejmowaniu nowych kontaktów
- z łatwością rozumieją oryginalność innych ludzi
- nie mają problemu z tolerancją
© 2024 Instytut Językowy Echo™. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie - dip it.